Giardia Stop preparat czyszczący 1L

Dostępny
60,00 zł
Brutto
Ilość

Gotowy preparat czyszczący, który usuwa z powierzchni pasożyty Giardia lamblia zarówno w formie przetwalnikowej czyli cyst jak i w formie wegetatywnej trofozoitów

Giardioza to choroba pasożytnicza,a do zakażenia dochodzi drogą pokarmową. Cysty pierwotniaka są bardzo trwałe i zachowują zakaźność poza organizmem gospodarza nawet do kilku miesięcy, pod warunkiem, że znajdują się w wilgotnym i chłodnym środowisku. Co ciekawe, są odporne na działanie wielu środków czystości zawierających chlor! 

Dlatego tak ważne jest stosowanie preparatu Giardia Stop w celu utrzymania higieny i czystości przedmiotów oraz powierzchni w gospodarstwach domowych i gabinetach weterynaryjnych. Skuteczność oczyszczania powierzchni preparatem Giardia Stop po jednokrotnym użyciu wynosi 96,1%, a po powtórnej aplikacji 99,8%.

Preparat przeznaczony jest do czyszczenia misek, legowisk, kuwet, zabawek, stołów weterynaryjnych oraz podłóg mających kontakt z zakażonymi zwierzętami. (powierzchnie gładkie)

Powierzchnie, do których zwierzęta mają dostęp, powinny być umyte po zakończeniu procesu czyszczenia preparatem Giardia Stop

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. w sprawie detergentów (DzU.UE L 104 z 8.4.2004 z póź. zm)

GS_01
60 Przedmioty